Wat zijn de (nieuwe) spelregels van de SDE++ subsidie in 2021?

De Nederlandse overheid stimuleert duurzaam ondernemerschap. De SDE++ subsidie is een stimuleringsmaatregel ter bevordering van de productie van groene energie en reductie van CO2 door grote bedrijven. Zonnepanelen zijn één van de producten die ermee gesubsidieerd kunnen worden. In dit artikel bespreken we de spelregels van de SDE++ subsidie in 2021.

Wat is de SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is geen fiscale aftrek of directe korting op de investering in duurzaamheid, maar een stimuleringsmaatregel waarmee bedrijven een vergoeding ontvangen per ton CO2-reductie.

Bij de investering in hernieuwbare energie kunnen bedrijven gebruikmaken van deze subsidie. Denk hierbij aan energie geproduceerd uit zon, wind, biomassa, geothermie en water.

In het geval van zonnepanelen komt een bedrijf voor een SDE++ subsidie in aanmerking bij projecten vanaf ongeveer 500 zonnepanelen. Kleinere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

In onderstaande video van de RVO wordt de gehele subsidie in 4 minuten uitgelegd:

sde++ subsidie uitlegvideo

Lees ook: Welke zonnepanelen subsidies zijn er voor bedrijven in 2021?

Van SDE+ naar SDE++

Tot voor kort kenden we in Nederland de SDE+ regeling. SDE stond toen nog voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Maar sinds het najaar van 2020 is deze regeling vervangen voor de SDE++. De naam staat nu voor Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie.

De meest opvallende verschillen zijn:

 1. Verbreding – De subsidie richt zich nu niet enkel meer op het opwekken van duurzame energie, maar ook op technieken ten behoeve van CO2-reductie.
 2. Focus van de vergoeding – Voorheen kregen bedrijven een vergoeding per opgewekte kWh. Nu krijgen bedrijven een vergoeding per ton CO2-reductie.
 3. Begrenzing – Er zijn grenzen gesteld aan het maximale subsidiebedrag per sector en techniek. Dit om een evenredige verdeling te realiseren.
 4. Minder openstellingsronden – Er is nog maar één openstellingsronde per jaar. Voorheen waren dat er twee. U heeft als bedrijf in 2021 dus maar één kans om de subsidie toegekend te krijgen.

SDE++ in 2021

In 2020 was de eerste openstellingsronde van de nieuwe SDE++ subsidie. Mogelijk zijn er in 2021 ook verschillen ten opzichte van vorig jaar. De volgende zaken zijn nog onduidelijk:

 • Budget – Het is nog onduidelijk hoeveel budget er in 2021 beschikbaar komt. In 2020 was dat €5 miljard.
 • Datum – In 2020 was de openstellingsronde van 24 november tot en met 17 december. In 2021 wordt ook een ronde in het najaar verwacht, al is nog niet duidelijk wanneer dit precies zal plaatsvinden.

Voorwaarden voor bedrijven

Niet elk bedrijf kan aanspraak maken op de SDE++ subsidie. In het geval van zonnepanelen zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Alleen voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. Groter dan 3 x 80 Amp.
 • Bij een aanvraag van meer dan 500 kWp moet een haalbaarheidsstudie gedaan worden en meegestuurd worden.
 • U bent eigenaar van het dak (of hebt toestemming van de eigenaar) waar de zonnepanelen geplaatst gaan worden. Niet op het dak? Dan moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
 • Bedrijven die gebruikmaken van de SDE++ subsidie kunnen geen aanspraak meer doen op de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Kijk voor meer voorwaarden en informatie op de site van het RVO

Hoe vraag ik de SDE++ subsidie aan?

Om voor de SDE++ subsidie in aanmerking te komen dient u de volgende stappen te doorlopen:

 1. Inschrijven voor de openstellingsronde
 2. Correct indienen van de subsidieaanvraag
 3. Controle door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO )
 4. Goed- of afkeuring van de subsidie

Uiterlijk dertien weken na het verstrijken van de uiterste inleverdatum geeft de RVO een reactie. Na goedkeuring kan de aanleg van de duurzame energieoplossing gerealiseerd worden. Bij een afkeuring kunt u tijdens een volgende openstellingsronde nogmaals een verzoek doen.

Krijgt iedere aanvrager subsidie toegekend?

In 2020 was er €5 miljard beschikbaar gesteld. Er werd voor €6,3 miljard aan subsidie aangevraagd. Dit betekent dat niet iedere aanvrager de subsidie kreeg toegekend.

Vanwege de verbreding van de regeling kunnen nog meer bedrijven de subsidie aanvragen. Hierdoor wordt verwacht dat er in 2021 nog meer aanvragers zullen zijn waaronder het budget verdeeld moet worden.

Uit ervaring weten wij dat het budget het liefst onder zoveel mogelijk verschillende bedrijven verdeeld wordt. Ofwel: hoe kleiner de aanvraag, hoe meer kans op toekenning.

Hulp of advies nodig?

Zoals u ziet, is het aanvragen van de SDE++ subsidie geen garantie dat u hem ook daadwerkelijk toegekend krijgt. En vanwege de verbreding vrezen wij dat het aantal aanvragers alleen maar groter zal worden.

Gelukkig heeft NPS Duurzaam BV al vaker succesvolle aanvragen gedaan en mooie SDE-trajecten weten te realiseren. Wij weten hoe een aanvraag eruit moet zien met een maximale kans van slagen.

SDE project in Dieden

Succesvol afgerond SDE traject + plaatsing zonnepanelen bij Vissers Melkvee BV in Dieden.

SDE Project in Hilvarenbeek

Succesvol afgerond SDE traject + plaatsing zonnepanelen bij varkenshouder Frank Stevens in Hilvarenbeek

Ook u helpen wij graag om in 2021 een succesvolle SDE++ aanvraag te doen voor de aanschaf van zonnepanelen! Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze adviseurs om uw wensen te bespreken.